AŞAĞIDA YER ALAN AÇIKLAMALARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. SİTEMİZİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE BURADA YER ALAN/BELİRTİLEN UYGULAMALARI KABUL ETMİŞ OLACAKSINIZ.


Uyarı
: Bu sayfada yer alan tüm başlıklar yasal uyarı ve kullanım şartlarını kapsamaktadır.
Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı www.e-ikametal.com (bundan böyle kısaca “Hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır), şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve Hizmet sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Hizmet sağlayıcı bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

Bilgilendirme ve Feragat


Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Hizmet sağlayıcı tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.
Hizmet sağlayıcı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.
Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun Hizmet sağlayıcı, şirket kurucuları, ortakları, müdürleri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Hizmet sağlayıcı’nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların sorumlu tutulamaz.

Önemli Bilgilendirme


Hizmet sağlayıcı bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı , operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda Göç İdaresi İşlemlerine aracılık eden sorumlu hizmet kuruluşudur. Hizmet sağlayıcı Göç İdaresinin uzantılı bir kuruluşu ve devlet kurumu olmamakla birlikte doğrudan ikamet izni verme yetkisine’de sahip değildir. İkamet izni verme yetkisi sadece Göç İdaresine aittir. Hizmet sağlayıcı hiç bir şekilde ikamet izni alabileceğinizi garanti ve taahhüt edemez. Daha fazla bilgi için Hakkımızda sayfasına göz atınız.

DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları
Bir tarafta;
www.e-ikametal.com “HİZMET SAĞLAYICI”
Diğer tarafta;
Danışmanlık ve/veya aracılık hizmetinden yararlanan (HİZMET ALAN)
1.1- Yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla iş bu aracılık ve/veya danışmanlık hizmeti sözleşmesi tanzim edilerek onaylanmıştır.
MADDE 2- Tanımlar
2.1-
Sözleşmenin taraflarından HİZMET SAĞLAYICI bu sözleşmede aracılık ve/veya danışmanlık faaliyetine yönelik olarak hizmet alan müşteriye hizmet sunan firmayı; diğer taraf ise, danışmanlık ve/veya aracılık hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
2.2- İş bu Hizmet sağlayıcı  aracılık ve/veya danışmanlık hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişi ise HİZMET ALAN ifadeleriyle adlandırılacaktır.
MADDE 3- Sözleşmenin Konusu
İş bu sözleşmenin konusunu;
3.1- HİZMET SAĞLAYICI’nın  HİZMET ALAN’a, taraflarca iş bu sözleşmede belirlenen ücret karşılığında,
– Türkiye’de ikamet etme isteğinde bulunan yabancılara, ikamet işlemleri ve süreç hakkında bilgilendirme ile yabancı uyruklu kişilerin Göç İdaresi  Başkanlığı nezdinde yapacakları ikamet izni başvurularında izlemeleri gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermesi,
– Bununla beraber yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni kapsamında doldurmaları gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerini vermesi, iş bu hizmetin şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin  belirlenmesi, oluşturmaktadır.
MADDE 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ile Sözleşmenin Kapsamı
4.1-
HİZMET SAĞLAYICI; HİZMET ALAN’ın talebi doğrultusunda Türkiye’de ikamet etmek amacıyla HİZMET ALAN tarafından Göç İdaresi nezdinde yapılacak olan ikamet izni başvurularına ilişkin olarak bu süreçte izlemeleri gereken aşamaların neler olduğu, bu süreçte hangi usul ve esaslara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
4.2- HİZMET ALAN; danışmanlık hizmeti alınmasından sonra Göç İdaresi nezdinde yapılacak olan başvuruyu bizzat kendisi veya vekili/ temsilcisi aracılığıyla yapabileceği gibi, HİZMET ALAN tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya yönelik talepte bulunulması halinde; HİZMET ALAN adına Türkiye’de ikamet izni alınması amacıyla Göç İdaresi nezdinde yapılacak olan başvuru, bizzat HİZMET SAĞLAYICI tarafından da yapılabilir. Bu aşamada HİZMET SAĞLAYICI; HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gerekli olan formların hazırlanıp, tasnif edilerek Göç İdaresi veya ilgili diğer kurum/ kurumlardan randevu alınması hizmetini de sunmaktadır.
4.3- HİZMET SAĞLAYICI tarafından HİZMET ALAN’a sunulan danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri karşılığında HİZMET ALAN tarafından, taraflar arasında belirlenen danışmanlık hizmeti ücreti ödenecektir. Söz konusu danışmanlık hizmeti ücretinin ödenmesi, hizmet sözleşmesinin HİZMET ALAN tarafından onaylanmasından sonra HİZMET SAĞLAYICI tarafından belirtilen ve HİZMET ALAN’a bildirilen ödeme yöntemleriyle yapılacaktır.
4.4- HİZMET ALAN tarafından iş bu danışmanlık ve/ veya aracılık sözleşmesi onaylanmadığı takdirde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olmayacağından HİZMET ALAN tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya yönelik hiçbir talep kabul edilmeyecektir.
4.5- İş bu sözleşme metni HİZMET ALAN tarafından onaylanmadan HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET ALAN’dan hiçbir ücret talep edemeyecektir. Hizmet sözleşmesi ilişkisi kurulmadan HİZMET SAĞLAYICI hiçbir şekilde HİZMET ALAN’dan ücret talep edemez, ödenen ücret de bu durumda HİZMET SAĞLAYICI tarafından kabul edilemez. Taraflar arasında hizmet akdi ilişkisi kurulmadan HİZMET SAĞLAYICI lehine HİZMET ALAN tarafından herhangi bir nedenle ücret ödemesi yapıldığı takdirde, ödemenin HİZMET SAĞLAYICI tarafından tespiti halinde gecikmeksizin HİZMET ALAN’a yaptığı ödeme iade edilecektir.
4.6- HİZMET ALAN tarafından iş bu sözleşmenin onaylanması işlemi https://www.e-ikametal.com/ web sitesi üzerinden onaylanarak gerçekleştirilecektir. HİZMET ALAN tarafından onaylama işleminin yapılmasıyla taraflar arasında danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti sözleşmesi akdedilmiş olacaktır. Onaylama işleminin gerçekleşmesi ile danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti sözleşmesine ilişkin ücret muaccel hale gelmektedir.
4.7- HİZMET SAĞLAYICI’nın faaliyet alanı Göç İdaresi işlemlerine ilişkin danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri ile sınırlı olup, hiçbir şekilde doğrudan ikamet izni başvurularını değerlendirme, kabul etme, reddetme, izin verme şeklinde yetkileri bulunmamaktadır. HİZMET SAĞLAYICI; Göç İdaresi’nin veya herhangi resmi bir kurumun bir yan kuruluşu statüsünde olmayıp, devletin resmi organları tarafından kurulan bir devlet kurumu niteliğinde değildir.
4.8- HİZMET SAĞLAYICI; bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı, operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda Göç İdaresi işlemlerine ilişkin danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri veren sorumlu hizmet kuruluşudur. HİZMET SAĞLAYICI tarafından; HİZMET ALAN’a yönelik olarak sunulan aracılık ve/ veya danışmanlık hizmetlerinin karşılığı olarak talep edilen aracılık ve/ veya danışmanlık hizmet ücreti haricinde hiçbir şekilde ek ödeme talep edilemez.
MADDE 5- Sözleşmenin Süresi ve Sorumluluk
5.1-
Sözleşme; HİZMET ALAN tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ait https://www.e-ikametal.com/ web sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylanması ile kurulur. HİZMET ALAN tarafından sözleşmeye ilişkin aracılık ve/ veya danışmanlık hizmeti ücretinin, HİZMET SAĞLAYICI’ya ödenmesi anına kadar HİZMET SAĞLAYICI; herhangi bir aracılık ve/ veya danışmanlık hizmeti yürütemez. Bu amaçla HİZMET ALAN tarafından ödemenin banka havalesi yoluyla, EFT yoluyla HİZMET SAĞLAYICI’ya yapılması anına kadar, HİZMET SAĞLAYICI tarafından danışmanlık, form tasnifi ve randevu almak başta olmak üzere hiçbir işlem yapılamaz.
5.2- HİZMET ALAN tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ait https://www.e-ikametal.com/ web sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylandıktan sonra akdin kurulmasının ardından ödeme yapılması halinde; HİZMET SAĞLAYICI ödemenin alındığı tarih itibariyle, danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetini yerine getirme yükümlülüğü altına girer.
5.3- HİZMET SAĞLAYICI tarafından; Türkiye’de ikamet etme isteğinde bulunan HİZMET ALAN’a, ikamet işlemleri ve süreç hakkında bilgilendirme ile HİZMET ALAN’ın Göç İdaresi  Başkanlığı nezdinde yapacağı ikamet izni başvurularında izlemesi gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bununla beraber HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerinin vermesiyle HİZMET SAĞLAYICI’nın danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetine ilişkin tüm yükümlülüğü sona erer.
5.4- HİZMET SAĞLAYICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen şekilde , taraflarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak danışmanlık ve / veya aracılık hizmetlerinin yerine getirildiği halde, HİZMET ALAN’a Göç İdaresi veya ilgili diğer herhangi bir resmi kurum tarafından ikamet izni verilmemesi, başvurunun reddedilmesi vb. tüm haller başta olmak üzere HİZMET ALAN’ın amacına ulaşamadığı tüm hallerde HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET ALAN tarafından kendisine ödenen danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti ücretini iade etmekle yükümlü değildir.
5.5- HİZMET SAĞLAYICI’nın iş bu sözleşmeden doğan sorumluluğu; HİZMET ALAN tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ait https://www.e-ikametal.com/ web sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylanması anından itibaren başlayıp, HİZMET SAĞLAYICI’nın HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerinin verilmesi anına kadar olan süreyi kapsamaktadır. HİZMET SAĞLAYICI tarafından randevunun alınmasından itibaren; HİZMET ALAN tarafından 3. Kişiler ile gerçekleştirilecek işlemlerin, HİZMET SAĞLAYICI açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
MADDE 6- Ücret
6.1-
HİZMET SAĞLAYICI tarafından HİZMET ALAN’ın menfaatine uygun olarak; Türkiye’de ikamet etme isteğinde bulunan HİZMET ALAN’a, ikamet işlemleri ve süreç hakkında bilgilendirme ile HİZMET ALAN’ın Göç İdaresi  Başkanlığı nezdinde yapacağı ikamet izni başvurularında izlemesi gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermesi ve bununla beraber HİZMET ALAN’ın ikamet izni kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerini vermesi karşılığında; HİZMET ALAN tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olan banka hesaplarından herhangi bir banka hesabına  400 TL(Dört Yüz Türk lirası) danışmanlık ve/ veya aracılık hizmet ücreti ödenecektir. HİZMET SAĞLAYICI; danışmanlık ve/ veya aracılık hizmet ücretinin tek taraflı olarak arttırılması hakkını saklı tutar.
MADDE 7- Sözleşmenin Feshi
7.1-
İş bu sözleşmenin; HİZMET ALAN tarafından, HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olan https://www.e-ikametal.com/ web sitesi üzerinden onaylanarak kurulmasından sonra HİZMET ALAN tarafından feshi halinde, fesih öncesinde HİZMET SAĞLAYICI tarafından danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklı olarak yapılan hizmetin bedeli hiçbir şekilde HİZMET ALAN tarafından istenemez.
7.2- İş bu sözleşmenin  HİZMET SAĞLAYICI tarafından, HİZMET ALAN’ın HİZMET SAĞLAYICI’ya ait https://www.e-ikametal.com/ web sitesi üzerinden sözleşmenin onaylanması ile yürürlüğe girmesinden sonra HİZMET SAĞLAYICI tarafından feshi halinde, HİZMET SAĞLAYICI, HİZMET ALAN tarafından fesih anına kadar yapılan tüm ödemeleri ödeme tarihine kadar işlemiş ve işleyecek olan yasal faiziyle birlikte HİZMET ALAN’a gecikmeksizin iade etmek zorundadır.
MADDE 8- Tebligat
8.1-
Aksi belirtilmedikçe, iş bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, yazılı olarak ve elden teslim sureti ile veya iadeli taahhütlü posta (ön ödemeli) veya uluslararası tanınmış bir kurye (günlük dağıtım yapan) servisi ile tarafların yukarıda belirtilmekte olan adreslerine veya tarafların bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese  gönderilecektir.
8.2- Taraflar yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.
MADDE 9- Yürürlük
9.1-
İş bu sözleşme; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olan https://www.e-ikametal.com/ web adresinde yer alan sözleşme metninin HİZMET ALAN tarafından kabul edilip, onaylandığını bildirmesiyle, onaylama işleminin HİZMET ALAN tarafından gerçekleştirilmesiyle yürürlüğe girer. HİZMET ALAN; onaylama işlemi ile birlikte HİZMET SAĞLAYICI tarafından danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerinin iş bu sözleşmede yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirileceğini kabul ve beyan eder.